Mẫu trình chiếu Google Slides

Mẫu trình chiếu PowerPoint

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực kinh doanh - Google Slides

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực kinh doanh - PowerPoint

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực tài chính - Google Slides

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực tài chính - PowerPoint

Bài viết hướng dẫn

Chúng tôi gửi tới cho bạn những kiến thức bổ ích trong sử dụng template
Làm sao để chuyển đổi ngôn ngữ trong powerpoint

Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong PowerPoint, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn. Bất kể bạn đã tải xuống …

Xem thêm →

Khi muốn giải thích các chủ đề hoặc thông tin phức tạp, bạn nên sử dụng một số công cụ hỗ trợ trực quan. Bằng …

Xem thêm →
Kết thúc bài thuyết trình một cách hoàn hảo

Bạn vừa tạo ra bài thuyết trình tuyệt vời và bạn đang thiết kế trang trình bày cuối cùng của mình. Làm thế nào để …

Xem thêm →

Nếu bạn đã tạo một bản trình bày và bạn muốn thay thế chủ đề của nó bằng một chủ đề từ các mẫu của …

Xem thêm →
Scroll to Top