Cách thêm link dẫn ở google slides

Cách thêm link dẫn ở Google Slides

Có một URL hiển thị rõ ràng trong một bản trình bày không hấp dẫn lắm và điều này có thể làm hỏng một tác phẩm hay và được tổ chức tốt. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thêm liên kết đến các tài liệu, trang web, tài nguyên đa phương tiện khác hoặc thậm chí các trang trình bày khác trong cùng một bản trình bày. Bất kỳ tài nguyên nào có trong bản trình bày, chẳng hạn như văn bản hoặc hình ảnh, đều có thể được sử dụng làm liên kết. 

  1. Thêm link dẫn tới website 
  • Chọn nguồn 
  • Nhấp Insert (Chèn) → Link (Liên kết) hoặc nhấn tổ hợp Ctrl + K (Cmd + K đối với Mac). Bạn cũng có thể nhấp Insert link (Chèn liên kết) ở thanh công cụ. 
Google Slides
  • Nhập URL của trang web bạn muốn liên kết đến. Sau đó nhấn Áp dụng. 
  1. Thêm liên kết đến một trang trình bày khác trong cùng một bản trình bày hoặc vào một tài liệu được lưu trữ trong Google Drive
  • Chọn nguồn.
  • Nhấp vào Insert (Chèn) → Link (Liên kết) hoặc nhấn Ctrl + K (Cmd + K đối với Mac). Bạn cũng có thể nhấp vào nút Insert Link (Chèn liên kết) ở thanh công cụ. 
Google Slides
  • Nhấp vào Slides (Trang trình bày) trong mũi tên thả xuống của bản trình bày này và chọn trang trình bày bạn muốn liên kết đến. Bạn cũng có các tùy chọn để chuyển đến trang chiếu tiếp theo, trước đó, đầu tiên và cuối cùng.
Google Slides
  • Để liên kết tài nguyên với tài liệu được lưu trữ trong Google Drive của bạn, hãy nhập tên vào Link (Liên kết). 
Google Slides
  • Nếu tài nguyên bạn sử dụng làm liên kết là một văn bản, nó có thể xuất hiện dưới gạch chân và có định dạng khác. Đừng lo, bạn có thể thay đổi lại và liên kết sẽ không bị xóa.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng nhiều đối tượng trong cùng một trang chiếu làm liên kết, bạn phải thực hiện riêng lẻ vì tùy chọn Link (Liên kết) bị tắt nếu bạn chọn nhiều hơn một phần tử.

Chia sẻ:

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart