thêm và thay đổi chủ đề Google Slides

Cách thêm và thay đổi chủ đề ở Google Slides

Nếu bạn đã tạo một bản trình bày và bạn muốn thay thế chủ đề của nó bằng một chủ đề từ các mẫu của chúng tôi (ví dụ), trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhập chủ đề vào bản trình bày Google Slides của mình. Bạn cũng sẽ học cách thay đổi màu sắc của chủ đề.

 1. Thay đổi chủ đề 
 • Mở bản trình bày của bạn trong Google Slides.
 • Nhấp vào Themes (Chủ đề), nằm trong thanh công cụ. Bảng Themes (Chủ đề) sẽ mở ra ở phía bên phải của màn hình. Bạn cũng có thể mở bảng điều khiển này bằng cách nhấp vào Slides (Trang trình bày) → Thay đổi chủ đề.
google slides
 • Trong bảng điều khiển này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các chủ đề mặc định của Google Trang trình bày. Để xem các chủ đề mà tài liệu của bạn đang sử dụng, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống In this presentation (Trong bản trình bày này).
google slides

Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng chủ đề mới trong Google Slides, vì nó được áp dụng cho tất cả các trang trình bày, chủ đề trước đó sẽ bị xóa, trừ khi đó là chủ đề mặc định của Google Slides. Trong trường hợp đó, bạn sẽ tìm thấy nó trên danh sách các chủ đề mặc định. Ngoài ra, không thể chỉ áp dụng chủ đề cho các trang trình bày đã chọn, không giống như PowerPoint. 

 1. Nhập chủ đề
 • Mở bản trình bày của bạn trong Google Trang trình bày.
 • Mở bảng Chủ đề từ thanh công cụ (nếu bạn không biết cách sử dụng, vui lòng tham khảo phần “Thay đổi Chủ đề”).
 • Trong bảng Themes (Chủ đề), nhấp vào Import themes (Nhập chủ đề). Một cửa sổ mới sẽ mở ra, trong đó bạn có thể duyệt bản trình bày của mình hoặc tải lên bản trình bày PowerPoint (từ tab Tải lên). Khi bạn đã chọn bản trình bày chứa chủ đề bạn muốn nhập, hãy nhấp vào Select (Chọn). Một cửa sổ khác sẽ mở ra, trong đó bạn có thể chọn chủ đề để nhập. 
google slides
 • Khi bạn đã chọn chủ đề, hãy nhấp vào Import themes (Nhập chủ đề). Xin lưu ý rằng khi nhập chủ đề, chủ đề đó sẽ được áp dụng cho toàn bộ bản trình bày và bất kỳ chủ đề nào khác trước đó sẽ bị xóa.
google slides
 • Nếu bạn nhấp vào mũi tên thả xuống Layout (Bố cục), bạn sẽ thấy các bố cục của chủ đề mới này. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách thay đổi thiết kế (bố cục) của một trang trình bày, hãy tham khảo hướng dẫn này: Cách Thay đổi Thiết kế trong Google Slides 
google slides
 1. Chỉnh sửa màu của chủ đề 
 • Mở trang trình chiếu của bạn ở Google Slides
 • Nhấp View → Master hoặc Slide → Edit Master
google slides
 • Ơ thanh công cụ và nhấp vào Colors. Một bảng điều khiển mới sẽ được mở ra ở bên phải màn hình.
google slides
 • Từ menu thả xuống, hãy chọn nhóm màu bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, bạn có thể nhập mã hex hoặc chọn bất kỳ màu nào từ bộ chọn màu.
google slides
 • Khi bạn đã chọn màu, hãy đóng bảng điều khiển rồi đóng trình chỉnh sửa trang trình bày chính bằng cách nhấp vào nút “X”. Các thay đổi sẽ được áp dụng cho bản trình bày của bạn.
google slides
Chia sẻ:

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart