Cách xuất file ở google slides định dạng pdf

Cách xuất file ở Google Slides định dạng file PDF

Sau khi tạo xong một bản trình bày, bạn có thể cần một phiên bản PDF của nó để có thể mở nó trong bất kỳ máy tính nào, bất kể phần mềm trình bày đó có là gì hoặc có kết nối Internet hay không. Hoặc, đơn giản, bạn chỉ muốn có một phiên bản in của bài thuyết trình của bạn với các ghi chú của diễn giả. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuyển đổi bản trình bày Google Trang trình bày thành tệp PDF và có hai cách để thực hiện.

Xuất mà không có ghi chú của người thuyết trình, mỗi trang một slide

Nhấp vào Tệp → Tải xuống dưới dạng → Tài liệu PDF (.pdf).

google slides

Xuất với Ghi chú của người thuyết trình hoặc với Nhiều Trang trình bày trên mỗi Trang

  • Nhấp vào Tệp → Cài đặt in và xem trước.
google slides
  • Một menu mới sẽ xuất hiện ở đầu màn hình. Từ đó, bạn có thể chọn số lượng trang trình bày trên mỗi trang, bao gồm các trang trình bày ẩn và / hoặc nền và hướng trang (ngang hoặc dọc). Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn bao gồm ghi chú của người thuyết trình, bạn sẽ chỉ có thể chọn một trang trình bày trên mỗi trang và một hướng dọc. 
google slides
  • Nhấp vào Tải xuống dưới dạng PDF hoặc In.
Chia sẻ:

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart