Đánh số trang trình bày với Google Slides

Đánh số trang trình bày với Google Slides

Thứ tự trang trình bày là một phương thức trực quan tốt cho bạn và khán giả của bạn biết bạn hiện đang ở điểm nào trong bài thuyết trình của bạn. Trong bài viết hướng dẫn này, bạn sẽ học thêm cách thêm số trang trong Google Slides. Bắt đầu nào!

Bật đánh số trang

 • Mở bản trình chiếu ở Google Slides
 • Chọn Chèn → Số trang trình bày
danh-so-trang-google-slides
 • Một cửa sổ mới sẽ mở ra, nơi bạn có thể bật hoặc tắt đánh số trang trình bày. Nhấp vào “Bật” để bật đánh số trang trình bày. Chọn “Bỏ qua trang bày tiêu đề” nếu bạn không muốn đánh số trang đầu tiên.
danh-so-trang-google-slides
 • Có hai cách để áp dụng các thay đổi:
 1. Áp dụng: Nếu bạn nhấp vào nút này, các thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các trang trình bày.
 2. Áp dụng cho các trang đã chọn: Nếu bạn nhấp vào nút này, các thay đổi sẽ chỉ được áp dụng cho các trang trình bày đã chọn. Lưu ý, để chọn nhiều trang trình bày, hãy giữ Shift hoặc Ctrl trong khi bạn nhấp vào chúng.
 • Khi bạn nhấp vào một trong hai nút này, các con số sẽ xuất hiện trên các trang trình bày.

Chỉnh sửa số trang

 • Mở bản trình bày ở Google Slides
 • Chọn Trang trình bày → Chỉnh sửa giao diện
danh-so-trang-google-slides
 • Chọn trang chiếu chủ (slide đầu tiên, đóng vai trò là trang chiếu chính) và nhấp vào hộp có chứa ký tự “#”, nằm ở góc dưới cùng bên phải. Đây là vị trí của số trang trình chiếu.
danh-so-trang-google-slides
 • Bạn có thể thay đổi phông chữ, kiểu chữ, tô màu, vị trí và bất kỳ thông số nào khác. Khi bạn hoàn tất, hãy thoát khỏi trình chỉnh sửa trang trình bày chính bằng cách nhấp vào nút “X”. Các thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các trang trình bày (nếu bạn không thoát khỏi trình chỉnh sửa theo cách này, các thay đổi có thể không được lưu).
Chia sẻ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng