Bản sao của Đánh số trang trình bày với Powerpoint

Đánh số trang trình bày với PowerPoint

Thêm số trang trình bày là một cách hay để biết còn lại bao nhiêu trang trình bày trước khi đến phần cuối của bản trình bày. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách bật đánh số trang trình bày theo từng bước.

Bật đánh số trang

 • Tạo bản trình chiếu ở PowerPoint
 • Chuyển tới tab Insert, chọn Header & Footer
danh-so-trang-voi-PowerPoint
 • Tại hộp điều khiển:
 • Chọn Slide number để bật đánh số trang 
 • Chọn Don’t show on title slide nếu bạn không muốn đánh số trang tiêu đề
 • Chọn Apply to All để áp dụng cho tất cả các trang trình chiếu 
 • Chọn Apply để áp dụng cho trang trình chiếu hiện tại
danh-so-trang-voi-PowerPoint

Chỉnh sửa đánh số trang

 • Tại trang trình bày sau khi đã bật đánh số trang, nếu bạn muốn chỉnh sửa kiểu của văn bản, bạn có thể làm như vậy trong từng trang chiếu riêng lẻ. Trên thực tế, bạn có thể điều chỉnh kích thước, màu sắc, phông chữ, vị trí, v.v.
danh-so-trang-voi-PowerPoint

Nếu bạn muốn điều chỉnh các thông số này cho tất cả các trang chiếu cùng một lúc, bạn cần thực hiện việc này trong trang chiếu chủ. Đi tới tab View và trong nhóm Master Views, chọn Slide Master.

danh-so-trang-voi-PowerPoint
 • Chọn Slide Master (trang đầu tiên, đóng vai trò là trang chiếu mẹ). Sau đó, nhấp vào hộp số trang chiếu, là hộp có chứa văn bản “<#>”.
danh-so-trang-voi-PowerPoint
 • Thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cho đến khi bạn hài lòng với kết quả. Nếu bạn cần sửa đổi bất kỳ điều gì liên quan đến kiểu chữ, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn liên quan trên tab Home. Để sửa đổi bất kỳ thứ gì liên quan đến hộp văn bản, hãy chuyển đến tab Shape Format. Bạn cũng có thể di chuyển hộp văn bản xung quanh để thay đổi vị trí của nó.
 • Khi bạn đã hoàn tất, hãy chuyển đến tab Slide Master và nhấp vào Close Master View. Các thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các slide.
Chia sẻ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng