Gói dịch vụ

Chọn gói dịch vụ phù hợp với bạn bên dưới. Gói dịch vụ với nhiều ưu đãi hơn với người dùng phổ thông. Tải xuống mẫu số lượng lớn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ 24/7, thời gian sử dụng linh hoạt,... là những ưu đãi dành riêng cho gói dịch vụ của UIX.

Gói dành cho cá nhân

Gói dịch vụ dành cho cá nhân với nhiều ưu đãi hơn so với người dùng phổ thông phù hợp với cá nhân muốn trải nghiệm dịch vụ từ UIX. Tải xuống mẫu số lượng giới hạn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ 24/7, thời gian sử dụng linh hoạt,... là những ưu đãi dành riêng cho gói dịch vụ dành cho cá nhân của UIX.
Gói Tháng
đ 89 ,000 /Tháng
 • Thời gian 01 Tháng
 • Download 20 Template
 • Số users 01
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user Không hỗ trợ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 199,000đ/slide
  (tiết kiệm 50k/slide)
Gói Năm
đ 599 ,000 /Năm
 • Thời gian 01 Năm
 • Download 100 template
 • Số users 01
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user Không hỗ trợ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 189,000đ/slide
  (tiết kiệm 60k/slide)
Vĩnh viễn
đ 1,790 ,000
 • Thời gian Vĩnh viễn
 • Download Không giới hạn
 • Số users 01
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user Không hỗ trợ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 169,000đ/slide
  (tiết kiệm 90k/slide)

Gói dành cho doanh nghiệp

Gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp với nhiều ưu đãi hơn so với người dùng phổ thông và là gói dịch vụ nâng cấp hơn so với gói dành cho cá nhân, phù hợp với nhiều người dùng một lúc. Tải xuống mẫu số lượng lớn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ 24/7, thời gian sử dụng linh hoạt,... là những ưu đãi dành riêng cho gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp của UIX.
Gói Tháng
đ 299 ,000 /Tháng
 • Thời gian 01 Tháng
 • Download Không giới hạn
 • Số users 20+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 9,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 1,990,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 500k/slide)
Gói Năm
đ 1,990 ,000 /Năm
 • Thời gian 01 Năm
 • Download Không giới hạn
 • Số users 20+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 59,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 1,890,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 600k/slide)
Vĩnh viễn
đ 5,990 ,000
 • Thời gian Vĩnh viễn
 • Download Không giới hạn
 • Số users 20+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 179,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 1,690,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 900k/slide)

Gói dành cho giáo dục

Gói dịch vụ dành cho giáo dục với nhiều ưu đãi hơn với người dùng phổ thông, với những chức năng tương tự như các gói dành cho doanh nghiệp nhưng số lượng người dùng có thể lên đến hơn 100 người phù hợp với cơ sở giáo dục. Tải xuống mẫu số lượng lớn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ 24/7, thời gian sử dụng linh hoạt,... là những ưu đãi dành riêng cho gói dịch vụ dành cho giáo dục của UIX.
Gói Tháng
đ 459 ,000 /Tháng
 • Thời gian 01 Tháng
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 4,900đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 990,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1500k/slide)
Gói Năm
đ 2,990 ,000 /Năm
 • Thời gian 01 Năm
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 29,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 890,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1600k/slide)
Vĩnh viễn
đ 8,990 ,000
 • Thời gian Vĩnh viễn
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 89,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 690,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1900k/slide)
Shopping Cart