Gói dành cho cá nhân

Gói Tháng
đ 89 ,000 /Tháng
 • Thời gian 01 Tháng
 • Download 20 Template
 • Số users 01
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user Không hỗ trợ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 199,000đ/slide
  (tiết kiệm 50k/slide)
Gói Năm
đ 599 ,000 /Năm
 • Thời gian 01 Năm
 • Download 100 template
 • Số users 01
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user Không hỗ trợ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 189,000đ/slide
  (tiết kiệm 60k/slide)
Vĩnh viễn
đ 1,790 ,000
 • Thời gian Vĩnh viễn
 • Download Không giới hạn
 • Số users 01
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user Không hỗ trợ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 169,000đ/slide
  (tiết kiệm 90k/slide)

Gói dành cho doanh nghiệp

Gói Tháng
đ 299 ,000 /Tháng
 • Thời gian 01 Tháng
 • Download Không giới hạn
 • Số users 20+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 9,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 1,990,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 500k/slide)
Gói Năm
đ 1,990 ,000 /Năm
 • Thời gian 01 Năm
 • Download Không giới hạn
 • Số users 20+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 59,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 1,890,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 600k/slide)
Vĩnh viễn
đ 5,990 ,000
 • Thời gian Vĩnh viễn
 • Download Không giới hạn
 • Số users 20+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 179,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 1,690,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 900k/slide)

Gói dành cho giáo dục

Gói Tháng
đ 459 ,000 /Tháng
 • Thời gian 01 Tháng
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 4,900đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 990,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1500k/slide)
Gói Năm
đ 2,990 ,000 /Năm
 • Thời gian 01 Năm
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 29,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 890,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1600k/slide)
Vĩnh viễn
đ 8,990 ,000
 • Thời gian Vĩnh viễn
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 89,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 690,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1900k/slide)
Scroll to Top