Gói dịch vụ dành cho giáo dục

Gói dịch vụ dành cho giáo dục với nhiều ưu đãi hơn với người dùng phổ thông. Tải xuống mẫu số lượng lớn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ 24/7, thời gian sử dụng linh hoạt,... là những ưu đãi dành riêng cho gói dịch vụ dành cho giáo dục của UIX.
Gói Tháng
đ 459 ,000 /Tháng
 • Thời gian 01 Tháng
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 4,900đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 990,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1500k/slide)
Gói Năm
đ 2,990 ,000 /Năm
 • Thời gian 01 Năm
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 29,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 890,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1600k/slide)
Vĩnh viễn
đ 8,990 ,000
 • Thời gian Vĩnh viễn
 • Download Không giới hạn
 • Số users 100+
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không quảng cáo
 • Thêm user 89,000đ
 • Truy cập các mẫu mới trong tương lai
 • Thiết kế slide theo yêu cầu 690,000đ/ 10 slides
  (tiết kiệm 1900k/slide)
Shopping Cart