Mẫu trình chiếu Google Slides

Mẫu trình chiếu PowerPoint

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực kinh doanh - Google Slides

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực kinh doanh - PowerPoint

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực tài chính - Google Slides

Mẫu trình chiếu dành cho lĩnh vực tài chính - PowerPoint

Bài viết hướng dẫn

Chúng tôi gửi tới cho bạn những kiến thức bổ ích trong sử dụng template

Mẫu PowerPoint bao gồm một số bố cục được áp dụng cho các trang chiếu. Bố cục là tập hợp các phần tạo nên diện …

Xem thêm →
Mẹo trình bày slide theo bố cục

Tạo bố cục Google Slides hoặc PowerPoint là một nghệ thuật. Có một số điều cần xem xét, chẳng hạn như nhu cầu của người …

Xem thêm →
Cách thay đổi kích cỡ trang trình bày ở Google Slides

Khi bạn đang sử dụng máy chiếu và màn hình để trình chiếu, kích cỡ có thể không phù hợp với những loại màn hình …

Xem thêm →

Thêm bảng vào trang trình bày là một trong những thủ thuật đơn giản nhất hiện có để sắp xếp thông tin một cách dễ …

Xem thêm →
Scroll to Top